Den här utbildningsplattformen är framtagen av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukar och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling.

Vill du veta mer om oss, besök vår hemsida nsph.se

Mycket av materialet i utbildningen är framtaget av NSPH i Västra Götaland, finansierat av Region Västra Götaland och VästKom.

Även NSPH Skåne har varit med och bidragit med material.

Har du frågor om utbildningsplattformen, kontakta nsph.utbildning@nsph.se