Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Syftet med webbutbildningen är att på ett lättillgängligt och inspirerande sätt underlätta arbetet med att ta fram metoder och aktiviteter för ökat brukarinflytande inom vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Med andra ord: hur brukarinflytande kan tillämpas i praktiken.

Målet är att du som går denna utbildning ska få mer kunskap om: 

  • vad brukarinflytande är 
  • vilka aktiviteter ni kan använda er av 
  • hur ni kommer i gång med brukarinflytande.

För att implementering av brukarinflytande i en verksamhet, kommun eller region ska bli möjlig är det viktigt att alla inblandade går denna utbildning. Det här spåret riktar sig till dig som är chef eller beslutsfattare. Det finns även ett spår för den som arbetar inom vård och omsorg samt ett spår för den som är aktiv inom brukarrörelsen. 

Hur kan utbildningen användas?

Utbildningen tar 2-3 timmar att genomföra. Det går att pausa och fortsätta när som helst.

  • Du kan genomföra utbildningen på egen hand, för din egen kompetensutveckling.
  • Ni kan göra utbildningen tillsammans i en arbetsgrupp eller förening. Gör då en del i taget och diskutera reflektionsfrågorna tillsammans under ett möte, exempelvis en arbetsplatsträff. Dela upp utbildningen i följande delar:  1) brukarinflytande, 2) aktiviteter och 3) komma igång med brukarinflytande.

Kursinnehåll

Expandera alla
Brukarinflytande
Aktiviteter
Komma igång med brukarinflytande