För dig som är chef eller beslutsfattare

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå.
  • Hur du kan jobba systematiskt för att implementera brukarinflytande.

Till utbildningen

För dig som jobbar inom vård och omsorg

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Vilka aktiviteter för att stärka brukarinflytande som kan användas i din verksamhet.
  • Implementering av brukarinflytande i en verksamhet.

Till utbildningen

För dig som är aktiv inom brukarrörelsen

Du kommer få lära dig:

  • Vad brukarinflytande är.
  • Hur du kan arbeta systematiskt för att implementera brukarinflytande.
  • Aktiviteter och arbetssätt för att stärka den lokala brukarrörelsens arbete med. brukarinflytande

Till utbildningen